İnsansı Robotlar Çocuklara Neler Öğretebilir?

İnsansı Robotlar Çocuklara Neler Öğretebilir?

İnsansı robotları henüz sınıflarda görmüyor olabiliriz, ancak şimdiden çocukların onlarla nasıl etkileşime geçtiğine dair pek çok araştırma yapılıyor. Üstelik bulgulara bakılırsa robotlar çocukların eğitimine önemli katkılarda bulunabilir.
Robotik, eğitim bilimleri ve psikoloji alanlarının katkısıyla yapılan bilimsel çalışmalar, çocukların insansı robotlar ile etkileşimleri sonucunda matematiksel ve bilimsel kavramları öğrenebildiklerini; kodlama, problem çözme ve sosyal becerilerini geliştirebildiklerini ortaya koyuyor. Robotlar, öğretmenlere yardımcı bir asistan olabilecekleri gibi çocuklar için bir öğrenme arkadaşı veya yeni edindikleri bilgileri robota öğreterek pekiştirebilecekleri bir öğrenci rolünü de üstlenebiliyor. Bu anlamda robotlar, eğitsel bağlamlarda toplu ve bireysel ihtiyaçlara göre konumlandırılabiliyor.


İnsansı robotların çocukların eğitimine yardımcı olabileceği bir diğer önemli alan ise dil gelişimi. Yapılan çalışmalar, çocukların robotlardan hem anadillerinde hem de yabancı dilde yeni sözcükler öğrenebildiklerini gösteriyor. Çocuklar aynı zamanda robotlarla konuşma arkadaşı olarak hikâye anlatma becerilerini de geliştirebiliyor. Tipik gelişim gösteren çocukların yanı sıra otizm spektrum bozukluğu ve duyma problemi olan çocuklar da robotlardan bu yönde faydalanabiliyor.

Sosyal ilişkiler ile sorun yaşayan otizmli çocuklar, iletişim için robotları insanlara tercih edebiliyor ve dil becerilerini bu şekilde geliştirebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Hatice Köse ve ekibi ise robotların çocuklara çeşitli Türk İşaret Dili sözcüklerini öğretebileceklerini gösterdi. Bulgularına göre, işitme engelli çocuklar robotlar ile yapılan sözcük eğitiminde video platformlu mobil uygulamalara göre daha başarılı olabiliyor. Kısacası insansı robotlar, çocukların geniş bir yelpazede dil gelişimlerine katkıda bulunabilecek önemli bir potansiyele sahip.


Araştırmalar, ekranlar üzerinden yapılan eğitime göre çocukların insansı robotları daha ilgi çekici ve eğlenceli bulduğunu gösteriyor. Robotlar, çocuklar için eğitici bir oyun arkadaşı olabileceği gibi öğretmenlerin sınıf içindeki etkinliklerde destek olarak kullanabilecekleri bir asistan rolünü de üstlenebilir. Bu anlamda konu ile ilgili bilimsel çalışmaları ve uygulamaları takip etmek, öğretmen ve ebeveynleri robotların eğitime yapabileceği katkı hakkında bilgilendirmek büyük önem taşıyor.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis