KODLAMA ATÖLYESİ

Scratch Nedir?

 

 

MIT Medya Laboratuarında geliştirilen Scratch Logo programlama dilinin en gelişmiş örneklerinden birisidir. Scratch bir grafik programlama dilidir. Okuma-yazma bilen ya da yeni öğrenmeye başlayan her çocuk Scratch’i kolaylıkla öğrenebilir.

Scratch ile çocuklar teknolojiyi çok daha akıcı bir şekilde kullanmayı ve teknoloji ile yaratmayı öğreneceklerdir. Çocukların kullandığı multi-medya araçlarının çoğu daha önceden başkaları tarafından yapılır ve bir paket olarak çocukların önüne gelir. Çocuklar multi-medya ürünlerini sadece tüketirler. 

Scratch çocukların kendi multi-medya tasarımlarını yapmalarını, karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı çözümler ortaya koymalarını ve kendilerini değişik şekillerde ifaderek 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını sağlar.      

Scratch ile bilgisayar programı yazmak için kodların bloklar halinde üst üste ve yan yana bir araya getirilmesi gerekir. Çek-Bırak özelliği sayesinde Scratch ile programlama öğrenmek çok kolaydır.

Scracth ile resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebilir, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabilir ya da interaktif hikayeler anlatabiliriz.

Scratch:

 • Alçak tabanlıdır: Başlaması kolaydır.
 • Geniş duvarlıdır: Çok çeşitli projeler yapılabilir.
 • Yüksek tavanlıdır: Basit bilgilerle karmaşık projeler yapılabilir.

Scratch’in gelişmiş ve kullanması kolay bir arayüzü vardır. Scratch arayüzü 3 ana bölmeden oluşur. 

 1. Blok Paletinde karakterleri programlamak için kullanılan bloklar vardır.
 2. Kodlama alanı bilgisayar programını yazdığımız yerdir. Buraya blokları çekip bırakarak programımızı yazarız.
 3. Proje ekranı bizim sahnemizdir. Tasarladığımız her şey Scratch’in sahnesinde hayat bulur.

 

adana maker teknoloji

Scratch ile önemli kompütasyonel ve matematiksel kavramları  öğrenebiliriz. Çocuklar kendi bilgisayar oyunlarını tasarlarken Tekrar, Rastgele Sayılar ve Diziler gibi kavramlar ile tanışır, değişkenler yaratabilir ve bu değişkenleri program içinde kullanabilirler.

Scratch ile çocuklar anlaması zor olabilecek bu kavramları anlamlı bir bütün içinde motive olarak öğrenirler. Matematik dersinde değişkenlerin ne olduğunu anlamakta zorlanan bir çocuk kendi bilgisayar oyununu tasarlarken değişkenlerin ne olduğunu daha kolay bir şekilde öğrenir.

Scratch ayrıca çocukların tasarlama becerilerini de geliştirir. Bir fikirden yola çıkan çocuk bir taslak yaratır ve karşılaştığı problemleri çözerek bu taslağı bir proje haline getirir. Scratch çocukların mantıksal düşünme, böcek (hata) bulma ve temizleme becerilerini geliştirdiği gibi çocukların projeleri üzerinde kararlılıkla çalışma disiplinini sağlar.

Ayrıca Scratch sahnesi aynı zamanda bir koordinat düzlemidir. Bütün animasyonlarımız ve bilgisayar oyunlarımız bu koordinat düzlemi üzerinde tasarlanır. Scratch karakteri olan kedi program açıldığı zaman (0,0) noktasındadır. Ekranın üstünde karakterlerimizin x ve y değerlerini görebiliriz.

Örneğin, çocuklar x ve y değerlerini 10′ar birim değiştirerek ekrandaki karakteri ok tuşları ile ileri-geri ya da aşağıya-yukarıya hareket ettirebilir ve koordinat sistemi hakkında kalıcı bilgi edinirler.

Çoğu insan için bilgisayar programlamak zor ve uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu düşünür. JAVA ya da C++ gibi geleneksel programlama dilleri için bunlar doğrudur ve çoğu insan için bu dilleri öğrenmek zordur.

Scratch bilgisayarların daha güçlenmesi ve arayüzlerin gelişmesinden faydalanarak bütün bunları değiştirir ve bilgisayar programla becerisini ve bilgisini çok geniş kitlelere ve özellikle de çocuklara ulaştırır. Aynı programı JAVA yerine Scratch ile yazmak çok daha kolaydır.

Scracth-Temel Özellikleri

 • Geliştirilen bu yeni programlama ortamı tasarlanırken aşağıdaki temel özellikler dikkate alınmıştır.
 • Blok yapılarla programlama
 • Zengin medyanın programlanabilir kullanılması
 • Daha fazla paylaşılabilirlik
 • Gerçek dünya ile bütünleşme
 • Çok dil desteği

adana maker teknoloji

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis